رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی، گفت: پروتکل آموزش زبان اشاره برای کادر درمان جهت برقراری ارتباط با افراد ناشنوای مبتلا به #کرونا در قالب یک فیلم آموزشی تهیه شد.

سید جواد حسینی، افزود: پروتکل ارتباط کارکنان بخش درمان با افراد با آسیب شنوایی مبتلا به کرونا، در این سازمان تهیه و تدوین شده است.وی در تبیین این موضوع گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا و محدودیت‌های ارتباطی افراد با آسیب شنوایی، آموزش کلمات و واژگان کاربردی در این حیطه به پزشکان، پرستاران، مراقبین بهداشت و کادر سلامت به منظور تعامل مؤثر با ناشنوایان می‌تواند گام مؤثری در پیشگیری، کنترل و درمان، بیماری برای این گروه باشد.

حسینی تاکید کرد: کارشناسی برنامه ریزی آموزشی دانش آموزان با آسیب شنوایی این سازمان، مراحل پایانی تدوین، فیلم آموزش زبان اشاره برای برقراری ارتباط با افراد ناشنوا مبتلا به کرونا را در دست اقدام دارد.معاون وزیر آموزش و پرورش اظهار امیدواری کرد: با آموزش کادر درمان شامل پزشکان، پرستاران، مراقبین بهداشت، کارکنان بخش تشخیص بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی مشکلات ارتباطی این گروه مرتفع شود.وی افزود: با توجه به لزوم توجه به تمامی اقشار جامعه و نوع نیاز ایشان در دریافت خدمات و آموزش، تدوین پروتکل‌های آموزشی و بهداشتی برای گروه‌های مختلف افراد با نیاز ویژه نباید مورد غفلت قرار گیرد.

حسینی گفت: این فیلم آموزشی در چهار کلیپ، شامل ۱۰۰ واژه و جمله در بخش‌های، راهکارهای پیشگیری، علائم بیماری، برقراری ارتباط با افراد با آسیب شنوایی و واژگان عمومی تدوین شده است.وی افزود: این فیلم در پورتال سازمان، شبکه شاد، بستر فضای مجازی و دیجیتالی و با هماهنگی وزارت بهداشت در اختیار کادر سلامت قرار می‌گیرد.