مهناز كاشی رئیس دبیرخانه اشتغال و كارآفرینی سازمان بهزیستی كشور در خصوص اعطای وام خوداشتغالی به مددجویان این سازمان اظهار داشت:این وام ها از محل بند ج تبصره 16 قانون بودجه به مددجویان تحت پوشش بهزیستی اعطا می شود.

وی گفت: این وام به تمام اقشار جامعه هدف تحت پوشش بهزیستی از جمله بانوان آسیب دیده،گروه های معلول جسمی و ذهنی و ... تعلق می گیرد.به گفته ی كاشی افراد قبل از درخواست وام باید آماده سازی شغلی داشته باشند و حتما در دوره های آموزش كسب و كار سازمان فنی و حرفه ای شركت كرده باشند.

 رئیس دبیرخانه اشتغال و كارآفرینی سازمان بهزیستی كشور بیان كرد: افراد متقاضی پس از تشكیل پرونده به بانك عامل معرفی شده و مبلغ وام را دریافت می كنند.كاشی سقف وام خوداشتغالی را 15 میلیون تومان اعلام و تصریح كرد: بازپرداخت این وام 5 ساله و با كارمزد 4 درصد محاسبه می شود.وی گفت:تا كنون 724 طرح كارفرمایی از محل بند ج تبصره 16 به بانك های عامل معرفی شده اند كه متاسفانه تنها 138 طرح اعتبار لازم را دریافت كرده اند.