ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به لطف پروردگار و با دعای خیر فعالان،جوانان و خانواده های عزیز ناشنوا،به انتخاب سازمان بهزیستی کشور و فراکسیون معلولان در مجلس محترم شورای اسلامی؛طی مراسم جشنی از مدیریت انجمن جوانان ناشنوای مهرسخن به پاس حضور درخشان در نمایشگاههای معتبر،همراه با اهدای جوایز ولوح سپاس تقدیر وتشکر به عمل آورده شد. باتشکر از همه عزیزان و فعالان زحمت کش و نیز اردوان گیتی به عنوان نماینده انجمن جوانان مهر سخن در تهران.