ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با تلاش و پیگیری دبیر انجمن جوانان ناشنوای مهرسخن و با استعانت ازخدواند متعادل؛اردوی زیارتی سیاحتی به مقصد مقدس با حضور 40 نفر از عزیزان ناشنوا همراه خانواده هایشان برگزار گردید.شایان ذکر است رفت و برگشت این عزیزان با قطار غزال ومحل اسکان هتل بسیار خوب تشخیص داده شد.باتشکر از زحمتکشان و مسئولان اردو و خیرین بزرگوار.