ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

طبق هماهنگی های قبلی مجمع عمومی عادی و  فوق العاده  این انجمن با حضور 100  نفر از جوانان عزیز ناشنوا در  روز  جمعه  بیستم  اسفند ماه سال  جاری در مجتمع   توانبخشی  شهید  اژه ای ساعت 9 صبح برگزار گردید؛ در این مجمع پس از شنیدن گزارشات نماینده هئیت مدیره و بازرس و تشویق حضار، انتخابات هئیت مدیره و بازرس برای سال 92-90 با کاندیدای 20 نفر جوانان علاقه مند برگزار گردید که در پایان آقایان محمد حسین رضایی، مهدی درویش، کوشا علایی، امیرصباغ هرندی، احسان فتحی، خانم زهرا علیان و خانم معصومه پیرانی و بازرس آقای محمد علی شاکری رای اعتماد جهت  فعالیت در سال 92-90 گرفتند.

باتشکر

مجمع عمومی و فوق العاده