امـروز، سه شنبه, 21 مرداد 1399
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در نیمه اول تیرماه88، اعضاء هیئت مدیره جدید انجمن جوانان مهرسخن با مدیر کل بهزیستی جناب آقای محمد زاده دیدار وگفتگو کردند،موضوع نشست کمبودها،نواقص وپیشترفتهای انجمن بود که از طرف مدیر کل قول همکاری مستمر داده شد.وآرزوی موفقیت و سربلندی انجمن را از خداوند منان خواستار شدند.