امـروز، شنبه, 22 خرداد 1400

سازمان بهزیستی جهت ارتقاء سطح علمی ،فرهنگی وآشنایی با توانمندیهای فردی و گروهی در تاریخ28/5/88 ،جمعی ازدانشجویان ناشنوا، اعضای انجمن مهرسخن وجمعی از نا بینایان و معلولین جسمی را برای بازدید از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان اعزام داشت.

 

 

 

 

 

 

در چهارم شهریور ماه 88 نمایندگان هیئت مدیره انجمن در  محل سازمان ملی جوانان با ریاست محترم این سازمان جناب آقای سید مهدی صدری دیدار کردند.در این جلسه در مورد عملکرد انجمن و چگونگی پیشبرد اهداف آن گفتگو شد ودر پایان آقای صدری از بدست آوردن رتبه اول کشوری شاخص نشریات قدر دانی نمود.

 

جلسه انتخابات درمورخه 21/12/88 و با حضور 150 نفر از اعضا واجد الشرایط انجمن وسرکار خانم رضا زادگان وآقای تیموری به عنوان ناظرین جسه در مجتمع شهید اژه ای بزگزار شد.در ادامه اعضای هیئت مدیره انجمن پس از قرائت قرآن و اجرای سرود ملی ایران گزارشی از عملکرد خود ارائه دادند.در آخر جلسه پس از برزسی آراء،آقای ایمان سورانی به عنوان بازرس وآقای امین صباغ هرندی به عنوان بازرس عدل البدل برای یکسال انتخاب شدند.


 

 

 

 

 

 

 

انجمن جوانان مهر سخن برای اولین بار اقدام به برگزاری سنت حسنه افطاری دادن،نمود وبه همین منظور در تاریخ 88/6/23 ودر منزل حاج آقا کوهی مراسمی را با حضور مسئولین ارگان های مختلف نظیر سازمان ملی جوانان،صدا وسیما و کانون ناشنوایان وجمعی از ناشنوایان از شهرهای همجوار نظیر بروجن،شهرضا،شاهین شهرو....برگزار نمود.تلاوت قرآن،هنرنمایی گرود سرود به سرپرستی سرکار خانم متغیر وهمچنین گروه تئاتر به سرپرستی آقای طالبی،اقامه نماز و صرف افطاری از برنامه های این مراسم معنوی بود.

 

 

 

 

 

 

جوانان فعال وپرشور انجمن به همراه برخی ازخانواده هادر قالب اردوی تفریحی وبا کوشش مدیریت انجمن در مورخه 6/12/88عازم سد چادگان شدند.بارش باران ،زیبایی های طبیعت ،قایقرانی در دریاچه و گردش دسته جمعی ،این روز خاطره انگیز را ماندنی تر کرد.