امـروز، یکشنبه, 10 مهر 1401

 

 

 

 

نام : امیرحسین

نام و خانوادگی : نواب

تاریخ تولد:۱۳۶۶

میزان تحصیلات : دپیلم صنعتی

سمت : مدیر عامل

 

..............................................................................................

 

 

 

نام : محمد حسین

نام و خانوادگی : رضایی

تاریخ تولد:۱۳۶۶

میزان تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت دولتی(منابع انسانی)،لیسانس مهندسی برق قدرت

سمت : دبیر و رئیس هیئت مدیره 

 

..............................................................................................

 

 

 

نام :معصومه

نام و خانوادگی : احمدی

تاریخ تولد:۱۳۷۰

میزان تحصیلات : لیسانس مددکاری 

سمت : نائب رئیس 

 

..............................................................................................

 

 

 

 نام : مهدی

نام و خانوادگی : قیصری

تاریخ تولد: ۱۳۷۴

میزان تحصیلات : دپیلم درودگری

 سمت : خزانه دار

 

 ...........................................................................................

 

 

 

 

 نام : امیرحسین

نام خانوادگی : علی خاصی

تاریخ تولد: ۱۳۷۴

 میزان تحصیلات : دپیلم درودگری

 سمت : مسئول پشتیباتی و تدارکات

 

..............................................................................................

 

 

 

نام : فاطمه السادات

نام خانوادگی : رجایی

تاریخ تولد:۱۳۷۶

 میزان تحصیلات : دپیلم گرافیک

 سمت : مسئول امور فرهنگی خواهران

 

 ..............................................................................................

 

 

 

نام :مهران

نام خانوادگی : رمضانی

تاریخ تولد :۱۳۷۳

میزان تحصیلات : دپیلم درودگری

سمت : مسئول امور فرهنگی برادران

  

 .................................................................................................................................

 

 

 

 

نام : امین

نام خانوادگی : صباغ

تاریخ تولد : ۱۳۶۴

میزان تحصیلات : دپیلم درودگری

سمت : بازرس