امـروز، یکشنبه, 27 مرداد 1398

نام : محمد حسین

نام و خانوادگی : رضایی

تاریخ تولد : 1366

میزان تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت دولتی(منابع انسانی)،لیسانس مهندسی برق قدرت

سمت : دبیر و رئیس هیئت مدیره انجمن

 

..............................................................................................

 

نام : مهدی

نام و خانوادگی : درویشی

تاریخ تولد : 1365

میزان تحصیلات : فوق دپیلم رشتۀ برق قدرت

سمت : مدیرعامل انجمن

 

..............................................................................................

 

نام : معصومه

نام و خانوادگی : احمدی ونهری

تاریخ تولد : 1370

میزان تحصیلات :دانشجوی کارشناس مددکار اجتماعی

سمت : معاون انجمن

..............................................................................................

 

 نام : امیر حسین

نام و خانوادگی : نواب

تاریخ تولد : 1366

میزان تحصیلات : دپیلم برق صنعتی

 سمت : امور مالی انجمن

 

 ...........................................................................................

 

 

 نام : مریم

نام خانوادگی : آقازاده قهرمانی

 تاریخ تولد : 1370

 میزان تحصیلات : کارشناسی مهندسی نرم افزار

 سمت : روابط عمومی انجمن

 

 

..............................................................................................

 

نام : امیرحسین

نام خانوادگی : علی خاصی

 تاریخ تولد : 1374

 میزان تحصیلات : دپیلم درودگری

 سمت : پشتیبانی تدارکات انجمن

 

 ..............................................................................................

 

نام : ریحانه

نام خانوادگی : باقری

تاریخ تولد : 1370

میزان تحصیلات : کاردانی گرافیک رایانه

سمت : نماینده خواهران در کمیته فرهنگی هنری ناشنوایان

 

 

 ..............................................................................................

 

نام : محمد

نام خانوادگی : فلاحتی

تاریخ تولد : 1376

میزان تحصیلات :دانشجوی کاردانی صنایع چوب وکاغذ

سمت : نماینده برادران در کمیته فرهنگی هنری ناشنوایان

 

..............................................................................................

 

 

نام : رسول

نام خانوادگی : چنگیزی

تاریخ تولد : 1365

میزان تحصیلات : دپیلم درودگری

سمت : بازرس انجمن