امـروز، چهارشنبه, 16 آذر 1401

کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت، در نامه ای به رئیس سازمان صدا و سیما، در خصوص پخش پیام‌های تحقیرآمیز صدا و سیما نسبت به شهروندان دارای معلولیت، اعلام موضع کرد.کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت در محکومیت پیام‌های تحقیرآمیز صدا و سیما نسبت به شهروندان دارای معلولیت، خطاب به علی عسگری رئیس سازمان صدا و سیما، نوشت: منع از تمسخر دیگران نه تنها تک تک افراد را شامل می‌شود، بلکه شامل نهی از تمسخر گروه‌ها یا اقلیت‌های مختلف نیز می‌شود. این در حالی است که به رغم تاکید آیات و احادیث متعدد در ارتباط با نکوهش تمسخر و تحقیر دیگری، (خواه به صورت فردی و خواه گروهی) رسانه ملی از هیچ تلاشی برای انجام این امر زشت و نکوهیده، نسبت به بزرگ‌ترین اقلیت اجتماعی همانا شهروندان دارای معلولیت خودداری نمی‌ورزد.

آری! به ویژه این روزها که قرار بود؛ در قرنطینه خانگی برای در امان ماندن از کرونا ویروس، پای صدا و سیمای ملی بنشینیم تا مطابق با بندهای یک و دو از اصل سوم قانون اساسی در صدد رشد فضائل اخلاقی و بالا بردن سطح آگاهی‌های خویش بر آییم؛ بار دیگر با دیدن برنامه‌ها و سریال‌های این رسانه، روح و روانمان آزرده و تن‌های رنجورمان فسرده گشت.

بیان و اشارات یکی از این سریال‌ها به نام نون خ ۲ به اندازه‌ای زشت و نکوهیده است که از بیان آن شرم داریم. گفتارهایی که گام بلندی رو به عقب و بازگشت به ده‌ها سال و حتی صدها سال پیش است که افراد دارای معلولیت وسیله‌ای برای سرگرمی و تفریح دیگران محسوب می‌شدند.

آری! در حالی که قرار بود با زایش ماده ۲۱ قانون حمایت از حقوق معلولان از سوی صدا و سیما پنج ساعت از برنامه‌ها در هفته به صورت رایگان در زمان‌های مناسب به برنامه‌های سازمان بهزیستی و تشکل‌های مردم‌نهاد حامی افراد دارای معلولیت به منظور آشنایی مردم با حقوق، توانمندی‌ها و مشکلات این افراد اختصاص یابد؛ آن رسانه ملی نه تنها یار شاطر نشد، بلکه بار خاطر گشت.

کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت، ضمن محکوم ساختن اقدامات صدا و سیمای ملی در تحقیر، توهین، استهزاء، ترویج ادبیات تحقیرآمیز و القای معلولیت به عنوان عقوبت گناهان، مصرانه از مسئولان و ناظران امر می‌خواهد؛ تا با عمل به آیات و احادیث، قانون اساسی و مقررات حقوق بشری در ارتباط با نهی از تمسخر، تحقیر و توهین انسان‌ها و گروه‌های گوناگون، از تخریب گروه‌های دارای معلولیت دست برداشته و در صدد ترویج رویکردهای نوین به معلولیت که همانا مدل حقوق بشری توأم با حفظ و پاس‌داشت کرامت انسانی است، برآید.