امـروز، چهارشنبه, 16 آذر 1401

مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: کارفرمایانی که برای معلولان اشتغالزایی کنند و آنها را در مجموعه‌های خود به کارگیرند، از تسهیلات با نرخ بهره چهار درصد بهره‌مند می‌شوند.محمد محمدی  با بیان اینکه حمایت‌های بیمه خویش فرمایی و کارفرمایی با هدف ایجاد بسترهای لازم جهت ثبات و پایداری اشتغال های ایجاد شده، از طریق کمک به پرداخت سهم بیمه انجام می‌شود، افزود: کارفرمایان به ازای به کارگیری هر یک معلول می توانند تا ۲ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کنندوی  یکی از شیوه‌ها و راه‌های حفظ و پایداری اشتغال ایجادشده را ارائه بسته‌های کمکی و تشویقی ذکر کرد و گفت: بر این اساس در صورت به کار گیری افراد دارای معلولیت کمک هزینه ارتقای کارآیی فرد دارای معلولیت شاغل تا پنج سال قابل پرداخت است که در سال گذشته نزدیک به ۳ میلیارد ریال به ۳۵ نفر از این افراد پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: شدت معلولیت فرد معلول جویای کار برای تعیین میزان کمک هزینه ارتقای کارآیی مهم بوده و بر مبنای شاخص‌هایی انجام می‌شود.به گفته محمدی، این امر با توجه به طبقه­‌بندی عملکرد، ناتوانی و سلامت و تغییرات آن در کمیسیون پزشکی، توانبخشی تعیین نوع و شدت معلولیت و کمیته تخصصی توانبخشی حرفه­ ای و اشتغال افراد دارای معلولیت سازمان بهزیستی است.مدیرکل بهزیستی استان زنجان ادامه داد: کارفرمایان به منظور بهره‌مندی از این کمک هزینه باید در ابتدا به عنوان متقاضی به کارگیری فرد دارای معلولیت، در سامانه اشتغال سازمان بهزیستی و بانک اطلاعاتی کارفرمایان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کنند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان ادامه داد: همچنین باید با افراد معلول جویای کار حداقل قرارداد به کارگیری یک‌ساله منعقد کرده و حقوق و دستمزد این افراد را بر اساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوطه پرداخت کنند.وی خاطرنشان کرد: بهزیستی استان طی سال گذشته حق بیمه خویش فرمایی و کارفرمایی به تعداد ۷۵۸ نفر  پرداخت کرده که سال گذشته بر اساس اعتبار ابلاغ شده از سوی سازمان بهزیستی کشور به منظور تثبیت اشتغال‌های ایجاد شده از طریق پرداخت سهم بیمه خویش فرمایی و کارفرمایی نزدیک به ۲۰میلیارد ریال به جامعه هدف بوده است.