امـروز، پنج شنبه, 27 دی 1397

30 سپتامبر (هشتم مهرماه) با هدف ارتقای فرهنگ ارتباط با ناشنوایان، دانسته‌هایی از زبان اشاره و آگاهی سیاست مداران و همچنین عموم مردم از مشکلات این قشر با نام «روز جهانی ناشنوایان» نامگذاری شده است. مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق معلولان به بهانه این روز به بررسی چالش‌های پیش روی این افراد پرداخت و به نکات جالبی در باب نحوه برقراری ارتباط و تفاوت «طرح‌واره‌های زبانی» آنها نسبت به سایر افراد عادی اشاره کرد.

علی همت محمودنژاد در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن بررسی چالش‌های پیش روی ناشنوایان به ویژه در زمینه «آموزش» آنها، گفت: ناشنوایی یکی از سخت‌ترین نوع معلولیت‌ها در جهان است و این سختی تا جایی است که حتی «طرح واره‌های زبانی» آنها نیز با سایرین تفاوت‌های جدی دارد.

وی در ادامه به تعریف طرح واره‌های زبانی پرداخت و گفت: همه ما انسان‌ها برای صحبت کردن از الفبایی استفاده می‌کنیم و علاوه بر آن اصوات و همچنین مواردی همچون اشارات، کنایه‌ها، حرکات بدنی و ... نیز به فهم پیام به مخاطب کمک می‌کنند؛ به طوریکه برای مثال هر چند ما در زبان فارسی 32 حرف داریم اما برای برقراری ارتباط تنها از این حروف استفاده نمی‌کنیم و بسیاری از پیام‌های خود را از طریق کنایه‌ها، حرکات بدنی، اشارات و ... به یکدیگر می‌رسانیم.

مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق معلولان در ادامه با بیان آنکه منظور از زبان، درک، فهم و گفتار است، گفت: طرح واره‌های زبانی همان الفبای اولیه زبان جهت برقراری ارتباط است که شامل حروف، اصوات، اشارات و ... می‌شود اما طرح واره‌های زبانی ناشنوایان با سایر انسان‌ها تفاوت‌های جدی دارد.